Støtte og samarbejde


Dansk Flygtningehjælp

Organisationen hjælper flygtninge i mere end 35 lande og har til formål at beskytte mennesker på flugt og fremme langsigtede løsninger. Dansk Flygtningehjælp er i en årrække blevet kåret som en af verdens bedste humanitære organisationer.

Jeg var formand for Dansk Flygtningehjælp i 2008-2018 og er nu æresmedlem og formand for den bestyrelse, der leder organisationens arbejde i Kenya. Fonden Det Nytter støtter Dansk Flygtningehjælps arbejde i flygtningelejrene i det nordlige Kenya, hvor der nu er flere hundredetusinde flygtninge fra Sydsudan.

Folkekirkens Nødhjælp

Organisationen støtter verdens fattigste i kampen for et værdigt liv, hjælper mennesker i nød og bekæmper ekstrem ulighed. Folkekirkens Nødhjælps arbejde udspringer af kristne værdier og tager udgangspunkt i budskabet om næstekærlighed.

Jeg var formand for Folkekirkens Nødhjælp i 1997-2005 og forud herfor kasserer i styrelsen. Fonden Det Nytter støtter organisationens arbejde i Uganda, hvor mere end en million flygtninge har søgt tilflugt. Flygtningene hjælpes til at skabe indkomst, så de får et bæredygtigt livsgrundlag. Hjælp til selvhjælp.

AMPO Danmark

Organisationen støtter arbejdet med blandt andet gadebørn og andre udsatte i Burkina Faso. AMPO driver børnehjem, lægeklinik for fattige, landbrugskole og støtte og uddannelse til unge kvinder, der har det vanskeligt.

Jeg har fulgt arbejdet i Burkina Faso siden 1998 og var med til at stifte AMPO Danmark i 2010. Jeg har siden været revisor i foreningen. Fonden Det Nytter støtter AMPO's arbejde med at sikre gadebørn og andre fattige børn et værdigt liv, samt skolegang og udannelse.