Persondatapolitik

Persondatapolitik for Fonden det Nytter

Formål

Formålet med Fonden det Nytters (herefter Fonden) persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender dine personoplysninger i Fonden.

Vi respekterer fuldt ud dine ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personoplysninger, som Fonden modtager. Det er Fondens målsætning at beskytte dine personoplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til Fonden, som er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger

Fonden Det Nytter ved Stig Glent-Madsen, Nørremøllevej 98, 8800 Viborg
CVR-nummer: 40955089
Website: www.fondendetnytter.dk
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: 60723354

Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Vi behandler de personoplysninger, som du selv indtaster og udleverer i forbindelse med dine indbetalinger til Fonden. Disse oplysninger omfatter som oftest navn, adresse, cpr.nr., tlf.nr., og mailadresse.

Personoplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en fysisk person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om disse vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne indberette dit bidrag til Skat.

Er vores behandling af dine personoplysninger ikke begrundet i ovenstående, og det i øvrigt ikke følger af andet retlig grundlag, vil vi indhente dit samtykke til behandlingen og samtidig oplyse dig om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Fonden behandler kun de personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold ovenstående formål.

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver alene dine personoplysninger til Fondens relevante samarbejdspartnere, som er:

  • Revisor
  • SKAT
  • Bankforbindelse

Derudover videregiver Fonden ikke oplysninger til tredjeparter.
Fonden kan dele oplysninger, der ikke identificerer fysiske personer, med offentligheden via Fondens hjemmeside.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Oplysninger til brug for indberetninger til Skat vil blive slettet efter endt anvendelse.

Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du til enhver tid ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og hvad Fonden anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Fonden opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager personoplysninger om dig, i det omfang Fonden videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere.

Hvis du mener, at de personoplysninger, som Fonden behandler er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du kan henvende dig til os og oplyse om, hvor unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Fonden indsamlede dem til, eller du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen. Ønsker du at gøre en indsigelse gældende kan alle henvendelser i forbindelse hermed rettes til Fonden via e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon: 60723354.

Du har endvidere til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet) over Fondens behandling af dine personoplysninger.

Informationssikkerhed

Hvis du sender oplysninger på mails til Fonden, skal du dog være opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede mails.

Links til andre hjemmesider

Fondens hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra Fondens.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Fonden forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne persondatapolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på denne side.

Persondatapolitik - PDF